Sitemap Print Vis nyhedNewsVis nyhet
 
 
Home  > Forside > Nyheder
Samarbejdet mellem Scaniro og Jammerbugt Kommune er en succes
Scaniro i Fjerritslev og Jobcentret i Jammerbugt Kommune oprettede i august 2013 sammen Virksomhedscentret JobFabrikken på Scaniro.


Scaniro som Virksomhedscenter

Virksomhedscentret er et samarbejde mellem kommunen og Scaniro. Samarbejdet handler om at hjælpe ledige til at opnå eller genskabe kontakt til arbejdsmarkedet. Projektet er målrettet ledige, der har problemer udover ledighed og som derfor har behov for ekstra støtte og hjælp til at komme i arbejde. Dette er en samfundsopgave, som Scaniro ønsker at deltage i at løse - samtidig med, at Scaniro ønsker at medvirke til at gøre en forskel for disse mennesker.

Direktør og medejer af Scaniro, Michael Ranch Kornum fortæller: ”Samarbejdet med Jammerbugt kommune er i JobFabrikken sat i system på en god måde - og der er plads til alle her på virksomheden, uanset social status, nationalitet, køn og alder.”

JobFabrikken

Michael Ranch Kornum fortæller videre: ”Igangsætningen er gået over al forventning. Scaniro har indrettet et afsnit af fabrikken, hvor JobFabrikken holder til. Her er der fokus på et roligt og effektivt arbejdsmiljø.”

Hos Scaniro varetager Lone Frank rollen som mentor for de ledige, der bliver henvist. Hun har det daglige ansvarlig for at støtte, integrere og udvikle de personer, der henvises. Lone Frank fortæller om sit arbejde: ”Det første, de finder ud af hos mig, er, at ’du er noget værd’ – og derfra bygger vi en tæt forbindelse med mange små snakke og en positiv hverdag.”’

Hensyn og støtte

Når kommunens jobcenter henviser ledige til JobFabrikken på Scaniro, sker det i tæt samarbejde mellem sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter fra Jammerbugt Kommune og de ansvarlige hos Scaniro. Et forløb på JobFabrikken indledes altid med et opstartsmøde, hvor Scaniro og JobFabrikken præsenteres og den ledige fortæller om sig selv. På mødet afklares desuden hvilke særlige hensyn, der er nødvendige.

Under forløbet på JobFabrikken er der løbende kontakt med den enkeltes sagsbehandler. Dette sker både for at støtte den enkelte ledige, men også for at hjælpe Lone Frank til at finde de rette løsninger, idet der kan være mange uafklarede ting, der gør at hverdagen ikke er let for den ledige.

Lyst, talent – og vilje

Scaniro har 8 – 10 ledige tilknyttet JobFabrikken ad gangen. Forløbet varer som udgangspunkt 13 uger, men bliver ofte forlænget, fordi der ses en positiv udvikling. Målet er, at den ledige bliver i stand til at varetage et job på fuldtid eller deltid.

Michael Ranch Kornum fortæller: ”Flere af jobpraktikanterne har fået deres forløb forlænget, idet deres færdigheder har udviklet sig radikalt. Og to af dem er foreløbig fuldtidsansat i en prøveperiode, med det mål, at de bliver fastansat. Årsagen til, at de er nået så langt er, at de har vist talent, lyst og vilje til at gøre en forskel, og det vil Scaniro gerne anerkende.”

Mød til tiden, vær stabil – og bliv en del af holdet

En af Scaniros kerneværdier er, at medarbejderne dagligt mærker, at virksomheden værdsætter dem - også jobpraktikanterne i JobFabrikken. Derfor deltager jobpraktikanterne på lige fod med de øvrige ansatte. Det omfatter også de goder, Scaniros ansatte har. Lone Frank understreger: ”Det er afgørende, at de nytilkomne oplever, at de er velkomne hos kollegaerne – uanset hvem de er. På den måde kommer viljen til at møde op til tiden og at være stabil for sine kollegaer helt naturligt.”

Således oplever samtlige af Scaniros medarbejdere, at virksomheden drager omsorg for hver enkelt. Scaniro opnår hermed, at medarbejderne er højt motiverede for at opfylde kravene om, at kunderne hver dag får deres ordrer leveret til tiden og i den rette kvalitet.

JobFabrikken - en succes

At JobFabrikken er en succes skyldes i høj grad medarbejdernes engagement og deltagelse i projektet. Scaniros ansatte medvirker i hverdagen til at løse de problemer, der naturligt opstår. Medarbejdernes vilje, rummelighed og forståelse er helt afgørende for succesen.

JobFabrikken udvikler sig

For at sikre fortsat succes og udvikling, evaluerer Scaniros direktør Michael Ranch Kornum, Scaniros HR-ansvarlige Inger Lise Jensen og virksomhedskonsulent fra Jammerbugt Kommune Søren Jensen løbende projektet. De samler trådene og sikrer fortsat udvikling til gavn for både jobpraktikanterne på JobFabrikken, for Scaniro og for Jammerbugt Kommune.

Fakta om Scaniro

Scaniro producerer og leverer avancerede produkter i metal – primært til kunder i Danmark, Skandinavien og Europa. Virksomheden blev grundlagt i 2006 og har mere end 35 års erfaring med fremstilling af kundespecifikke metalprodukter. Virksomheden beskæftiger ca. 55 medarbejdere. Virksomheden fokuserer på forankring af viden, merværdi for kunden og levering af det aftalte til tiden.

Kontaktinformation:

Scaniro A/S
Håndværkervej 10
9690 Fjerritslev
Tlf.: +45 3168 4800
Fax: +45 9822 3393


<- tilbage til nyhedslisten

EFFEKTIVE ROBOTTER
               SERIE- & ORDREPRODUKTION
      SIKKER LOGISTIK & LEVERING

Scaniro er en fremtidsorienteret virksomhed og en ansvarsfuld producent af højtforarbejdede og komplekse metalprodukter. 35 års erfaring og produktionsekspertise resulterer i teknisk avancerede løsninger med unik finish - til glæde for vores kunder. Fleksibilitet, kvalitet og levering til tiden er vores vigtigste særkende.

  

Ring og få svar - vi står parat til at hjælpe dig

I vores kundecenter sikrer din Scaniro tovholder, at den outsourcede produktion er sat på skinner.

  Kundecenter:  3168 4800
  Email:  info(at)scaniro.dk

  Mette mobil:  3168 4810
  Kundecenter kontaktpersoner >>