Sitemap Print Vis nyhedNewsVis nyhet
 
 
Home  > Forside > Nyheder
Profil: Ib Thorup – en skarp hjerne og et kritisk falkeblik
Når man ser Ib stå i kontrolrummet og se ud over de avancerede maskiner i produktionshallerne på Scaniro, er man ikke et øjeblik i tvivl om, at Ib er en mand, der har forstand på detaljer. Dyb koncentration og et øje på alting er ord, der automatisk dukker op.

Hands on kvalitetsstyring

Ib Thorup er ansvarlig for kvalitet, miljø og certificering hos Scaniro. Hans opgave er at udvikle og tilpasse virksomhedens digitale styre- og ledelsessystemer. De fungerer som en digital videnbank, der fastholder beslutninger og gør dem tilgængelige for alle i virksomheden.

Når Ib opholder sig i kontrolrummet, er det for at skabe sig et overblik over produktionens flow – opleve det med egne øjne - og løbende evaluere produktionen. Ib ser efter afvigelser og hans tilgang er hands on – han nøjes ikke med en distanceret tilgang til problemstillinger. Tværtimod går han direkte til problemets kerne og løser de mindste detaljer og tjekker, at nye rettelser i proceduren eller programmeringen ikke skaber nye problemer.

Ib Thorup fortæller: ”På Scaniro er der mange krav at leve op til: Pris, leveringstid, kvalitet, design og idé. Vi foretager kontinuerlig opfølgning og måler på produktionen. Afvigelser medfører altid handling; det vil sige én ny tegning, der indeholder alle opdaterede instrukser i systemet. Så er alle opdateret med det samme.”

Vækst og gode resultater

Af den seneste DNV (Det Norske Veritas) audit og certificering fra foråret 2014 fremgår det, at man på Scaniro er bevidste om, at virksomheden er i vækst. Det ses fx ved, at ledelsen har udformet en ny strategiplan og arbejder på at transformere virksomheden fra underleverandør til samarbejdspartner.

I auditten fremhæves flere rosværdige tiltag:

  • Kompetenceløft er gennemført - tre medarbejdere er gået i voksenlære.
  • Kvalitets- og miljøarbejdet er styrket ved at tilknytte en fast konsulent, der udover at have det overordnede ansvar også håndterer reklamationer og interne afvigelser.
  • Opstart af internt kursus for virksomhedens medarbejdere: ”Vi er hinandens leverandører og kunder”.
  • Kompetente og engagerede medarbejdere.
  • Nyt ERP system implementeret med succes.

Medarbejderne er kompetente og engagerede

Yderligere positive forhold, der understreges i rapporten er samarbejdet med Jammerbugt Kommune om Jobfabrik for kontanthjælpsmodtagere og at teammøder og MUS afføder mange forbedringsforslag fra medarbejderne. Om dette fortæller Ib: ”30 – 40 medarbejdere blev interviewet i forbindelse med auditten, og i rapporten efterfølgende pointeres, at Scaniros medarbejdere er meget vidende, kompetente og engagerede og desuden ofte kommer med forslag til forbedringer m.m.

Auditten viser desuden stor overensstemmelse mellem direktionens visioner og udmeldinger og forankringen i form af handlinger i alle afdelinger af virksomheden. Dette vidner om stor involvering af og videndeling med medarbejderne.

Ib understreger vigtigheden af et effektivt kvalitetsstyringssystem og involvering af medarbejderne: ”I sidste ende skal vores kvalitetsstyring og videnforankring til enhver tid sikre kunden den rette vare i rette tid og i rette kvalitet.”

Scaniro er certificeret efter miljø- og kvalitetscertificeringerne: Det Norske Veritas (DNV) ISO 9001: kvalitet og ISO 14001: miljø.


<- tilbage til nyhedslisten

EFFEKTIVE ROBOTTER
               SERIE- & ORDREPRODUKTION
      SIKKER LOGISTIK & LEVERING

Scaniro er en fremtidsorienteret virksomhed og en ansvarsfuld producent af højtforarbejdede og komplekse metalprodukter. 35 års erfaring og produktionsekspertise resulterer i teknisk avancerede løsninger med unik finish - til glæde for vores kunder. Fleksibilitet, kvalitet og levering til tiden er vores vigtigste særkende.

  

Ring og få svar - vi står parat til at hjælpe dig

I vores kundecenter sikrer din Scaniro tovholder, at den outsourcede produktion er sat på skinner.

  Kundecenter:  3168 4800
  Email:  info(at)scaniro.dk

  Mette mobil:  3168 4810
  Kundecenter kontaktpersoner >>