Sitemap Print Ide & produktudviklingIdea & product  developmentIdé och produktutveckling
 
 
Home  > Forside > Produktionsflöde > Idé och produktutveckling

Idé och produktutveckling

Kundens idé och produktdesign är kärnan i samarbetet. Scaniro ser redan från början till att förstå idén bakom, syftet med och specifika önskemål för den färdiga produkten. Det handlar om att känna till kundens kund – och att respektera dennes behov och förväntningar på produkten.

Ritningar och prototyper

Kundens exakta ritningar är avgörande för att Scaniro ska kunna sätta igång ett orderförlopp. Om kunden så önskar kan Scaniro hjälpa till med att skapa exakta ritningar – vi kan även bistå med produktutveckling och förfining. Scaniro kan utveckla ytterligare materialprover, arbetsmodeller eller prototyper – om kunden inte själv väljer att stå för detta.

Scaniro behandlar idé och produktutveckling med diskretion och lojalitet. Ett skriftligt avtal (Non-Disclosure Agreement) är ofta vår utgångspunkt.

  • Projektstyrning
  • Teknisk konstruktion
  • Mekanisk konstruktion
  • Prototypdesign
  • Ergonomi
  • Metallurgi

PRODUKTIONSFLÖDE

Scaniro råder över automatiska produktionslinjer och helautomatisk laserskärning. Det ger en högkvalitativ och maximalt jämn serieproduktion. Råvaror laserskärs, fräses, revolverstansas och bockas till mellanvarulager – som serieproduktion. Därefter orderproducerar vi flexibelt och snabbt. 

  

Ring och få svar - vi står redo att hjälpe dig

I vårt kundtjänst garanterar din Scaniro koordinatorn att produktionen i vår fabrik är igång.

  Kundtjänst:  +45 3168 4800
  Email:  info(at)scaniro.dk

  Mette mobil:  +45 3168 4810
  Kundtjänst kontaktpersoner >>