Sitemap Print
 
 
Home  > Forside > Produktionsflow > Scaniro Ledelsessystem

Scaniro Ledelsessystem

Fra Ide til Marked
Scaniro skal sikre den mest effektive vej fra produktidé til marked (time-to-market) samtidigt med, at alle standarder og krav til kvalitet, miljø og bæredygtighed opfyldes i hele værdikæden.

Figuren viser de trin, der er i selve udviklingsprocessen (den yderste cirkel) mens den inderste cirkel viser de gennemgående temaer for hvert trin.

Ledelsessystemet er Scaniros drejebog
Drejebogen er en integreret samling af krav og specifikationer, love og regler samt krav og forventninger.

ISO-standarder og certificeringer har i mange år har været en del af vores interne proces- og produktionsstyring - især med fokus på kvalitet og produktionsmiljø.
 
Ledelsessystemet bliver løbende tilføjet nye standarder og regler, nu også for CO2 miljøpåvirkning, klimapåvirkning med mere. Med KlimaKlar SMV har Scaniro nu fået defineret sin base (udgangspunkt) og kan dermed løbende opdatere vores miljøpåvirkning, efterhånden som der indtræffer nye muligheder for at reducere belastningen.
 
Vi følger dermed reduktionsmålsætningen ifølge Paris-aftalen. Via SBTi (Science-Based-Target-initiative), der er et FN-samarbejde, kan vi som virksomhed anvende nye metoder til at kvantificere reduktionsmål - for at holde den gennemsnitlige globale temperaturstigning under 1,5 ° C.

PRODUKTIONSFLOW

Scaniro råder over automatiske produktionslinier og fuldautomatiske svejserobotter, der sikrer ensartet høj kvalitet i dette trin. Vi optimerer løbende den brede vifte af produktionsprocesser med den nyeste teknologi - og kan dermed optimere resultatet ved nøjagtig styring og overvågning af de automatiserede processer.

  

Ring og få svar - vi står parat til at hjælpe dig

I vores kundecenter sikrer din Scaniro tovholder, at den outsourcede produktion er sat på skinner.

  Kundecenter:  3168 4800
  Email:  info(at)scaniro.dk

  Mette mobil:  3168 4810
  Kundecenter kontaktpersoner >>